Nieuwe boek: Kruiden willen je ontmoeten, Kruidenkoffer Deel 3

Kruiden willen je ontmoeten  kost € 20,- (+ verzendkosten €5,-). Indien u  € 25,00 overmaakt naar bankrekening NL74 RABO 0307 753 921 t.a.v. G.M. van Diepen, met vermelding van uw postcode + naam, sturen wij u een exemplaar toe.

Of een belletje of kaart naar Trudy van Diepen. Zuiderdracht 14 1696 AL Oosterblokker.  Tel : 0229 262107.

 

Mijn naam is Trudy van Diepen –Stam. Geboren in 1945. Werkzaam geweest als docente kinderverzorging, opvoeding en creativiteit. In de jaren negentig heb ik een opleiding voor kruidengeneeskundige gevolgd aan de Vakschool voor Kruidengeneeskunde. Na deze studiejaren ben ik actief in de kruidenwereld, als docente kruidengeneeskunde, verzorg lezingen en de kruidentuin geeft mij volop gelegenheid om natuurmedicijnen te maken.

Eeuwenlang waren de kruiden belangrijk om de zieke mens te begeleiden in zijn ziekteproces. Veel informatie is bewaard gebleven, mede door de grote kruidengeneeskundigen uit vroegere jaren. Een van de genezers uit de Griekse oudheid is Hypocrates. Hij gaf een prachtige definitie over het woord geneeskunde. Geneeskunde dient om de levenskracht van de mens te vergroten. Deze zin is voor mij als kruidengeneeskundige heel waardevol. Levenskracht omvat een scala van krachten, zij behelst onze eigen geneeskracht, onze eigen daadkracht, ons eigen optimisme en vertrouwen. In tijden van ziekte angst, verdriet en pijn wordt deze krachten ernstig ondermijnd. De kruiden kunnen dan ons helpen onze levenskracht weer te versterken.

De huidige kruidengeneeskunde ontdekt weer de krachten van de planten en herstelt zo het verloren vertrouwen. Kruiden die dus nu ons helen, troosten en bemoedigen, daar waar het nodig is. Zij zijn onze verwanten. Wij zijn beiden doordrenkt met de energie die afkomstig is van de grote energiebron. Vanuit de kosmos wordt het leven op aarde bezield door een lichtsysteem die ik God noem. Deze energie beroert elke cel van de plant en de mens.

Kruidengeneeskunde heeft geen wetenschappelijke basis. Onze kennis baseert zich op de praktische eeuwenoude kruidenkennis, maar die zich nu gaat vermengen met de inzichten van de wetenschap. Denk eens aan de studies van de fotonen. Dit is een prachtige ontwikkeling.

Ga bij ziekte en zeer naar uw dokter! Luister naar hem, en ik hoop dat deze arts u begeleidt met de kruiden of als het nodig is met medicijnen maar vooral met liefdevolle woorden om u bij te staan in uw ziekteproces.